Vild Med Jord er en selvstændig afdeling under Vadum Anlæg ApS

Alle handelsbetingelser på denne side er gældende aftalegrundlag for alle forbrugerkøb foretaget på vildmedjord.dk

Levering

vildmedjord.dk leverer i hele Danmark med undtagelse af Bornholm og andre ikke-brofaste øer.

Leveringstiden er 1-7 hverdage. Bemærk dog, at alle leveringstider på vildmedjord.dk er vejledende. Enkelte varer kan være i restordre, og der kan forekomme perioder med særlig stor ordreindgang, specielt i starten af fyringssæsonen. I disse tilfælde må nogle kunder påregne længere leveringstid, hvilket dog sjældent forekommer.

I perioder med generelt forlængede leveringstider tilstræber vildmedjord.dk at gøre opmærksom på dette på forsiden af vildmedjord.dk, ligesom det tilstræbes, at berørte kunder kontaktes og orienteres om forlængede leveringstider per e-mail eller telefon. vildmedjord.dk fraskriver sig ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering, da de angivne leveringstider på vildmedjord.dk er vejledende.

Hurtig levering er hjerteblod i vildmedjord.dks forretning, og vi har stor erfaring i effektiv levering, som tilfredsstiller vores kunders behov. Har du ønske om levering på en bestemt dato kan du anføre dette i forbindelse med din bestilling, så vil vi forsøge at efterkomme dette.

Aflæsning

Hvor ikke andet er aftalt, aflæsses paller med varer ved skellet på kundens adresse. Levering forudsætter, at vildemedjord.dks vognmand kan køre frem til kundens adresse med lastbil og foretage forsvarlig aflæsning. Tilkørselsforholdene og adgangsvejen til aflæsningsstedet skal være ryddet og have en frihøjde på 4 meter uden hængende træer samt en fribredde på 4 meter, så lastbilen kan komme frem.

vildmedjord.dks vognmand stiller pallen med varer, hvor han skønner, at der kan foretages forsvarlig aflæsning. Vognmanden medbringer ved aflæsning en motoriseret palleløfter, som han kan bruge til transport af pallen over kortere afstande efter aflæsning fra lastbilen. Transport med palleløfter forudsætter et jævnt kørefast underlag som fliser, asfalt, beton eller lignende. Aflæsses pallen på grus, græs, jord, ujævne brosten og andet ikke-kørefast underlag, kan vognmanden ikke flytte pallen yderligere, når den først er læsset af lastbilen. Det er muligt at tilkøbe aflæsning med minitruck på gummihjul eller levering med kran.

Såfremt vildmedjord.dks vognmand skønner, at der ikke kan foretages forsvarlig tilkørsel eller aflæsning, vil varen blive kørt retur til nærmeste lager, hvorfra kunden enten selv kan sørge for afhentning af varen eller træffe aftale med vildmedjord.dk om ny levering. Bemærk, at det er kundens ansvar at sikre sig at tilkørsels- og aflæsningsforhold er anvendelige for vognmanden, eller at gøre vildmedjord.dk opmærksom på et egnet aflæsningssted for vognmanden. Aftale om ny levering medfører, at kunden skal dække omkostningen for den ekstra transport, typisk mellem 400 og 800 kroner pr palle.

Er du i tvivl om dine tilkørsels- eller aflæsningsforhold er anvendelige bedes du kontakte vildmedjord.dks kundeservice på kontakt@vildmedjord.dk – vi har stor erfaring i at finde løsninger, som sikrer en optimal levering for vores kunder. Ligeledes har du ved din bestilling mulighed for at anføre bemærkninger omkring leveringsforhold, som vi kan videregive til vores vognmænd.

Du kan også ved din bestilling oplyse et telefonnummer som vognmanden kan kontakte dig på når han kører til din leveringsadresse, så du har mulighed for at være til stede ved aflæsningen, eller hvis vognmanden får brug for at kontakte dig i forbindelse med aflæsning.
Vi beder altid chaufførerne ringe inden levering og skriver det automatisk på følgeseddel og fragtpapirer til chaufførerne. Det er dog ikke noget vi kan garantere der vil ske, da det ikke er noget vognmændene kan love heller.

Bemærk, at al kørsel og aflæsning indenfor kundens matrikel sker for kundens eget ansvar.

Produktinformation:

På vildmedjord.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til vildmedjord.dk via kontakt@vildmedjord.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt vildmedjord.dk accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms og fragt med mindre andet er angivet i teksten.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på vildmedjord.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra vildmedjord.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til vildmedjord.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og vildmedjord.dk er først indgået, når vildmedjord.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra vildmedjord.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Ved køb af frisk frugt og grønt gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til vildmedjord.dk senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Når du handler på vildmedjord.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

vildmedjord.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for vildmedjord.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og vildmedjord.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til vildmedjord.dk egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for vildmedjord.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

vildmedjord.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Meddeler køber vildmedjord.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler vildmedjord.dk det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

vildmedjord.dk betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Se evt. mere her:

http://www.forbrug.dk

Du er selv ansvarlig for at varen kommer retur, samt varens stand indtil den er modtaget af vildmedjord.dk.
Mistes eller beskadiges varen under returneringen hæfter du som kunde for varen, indtil den er overleveret til vildmedjord.dk.
Vi hjælper gerne med returfragten. Prisen herfor beregnes ud fra fragtmændenes listepris og fratrækkes din indbetalte købspris samt eventuelle værdiforringelse af varen, hvorefter vi tilbagefører rebeløbet til din konto.

Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:

vildmedjord.dk
Vester Halne vej 108
9430 Vadum

Bemærk – vi modtager ikke varer sendt pr. efterkrav.

Hjemmesiden vildmedjord.dk drives af firmaet:

Vadum Anlæg ApS

CVR nr: 40640681

TELEFON 29115909

Vester Halne vej 108 9430, Vadum

Forbehold for ændringer:

vildmedjord.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk